Skip to main content

Cookieverklaring

Dit is de cookieverklaring van Coöperatie Hellendoorn op Rozen. Hellendoorn op Rozen bevindt zich op de Meester Werkmanstraat 16, 7443 SC te Nijverdal en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68487649.
In deze verklaring legt Hellendoorn op Rozen uit wat ons cookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind u in onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruikt Hellendoorn op Rozen?

Hellendoorn op Rozen gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies waarmee we inzicht krijgen in:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Hellendoorn op Rozen gebruikt deze cookies uitsluitend voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone). 

Statistische cookies

Google Analytics

Hellendoorn op Rozen maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel te zien hoe onze website wordt gebruikt en waar we de website kunnne verbeteren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hellendoorn op Rozen heeft hier geen invloed op.

Hoe beschermt Hellendoorn op Rozen uw privacy

Hellendoorn op Rozen heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om uw privacy te waarborgen:

  1. Hellendoorn op Rozen heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Hellendoorn op Rozen maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Hellendoorn op Rozen heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Hellendoorn op Rozen maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Hellendoorn op Rozen geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet u doen als u geen cookies wilt

Indien u helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun u hiervoor een add-on installeren in uw browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Hellendoorn op Rozen wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Hellendoorn op Rozen deze gebruiken kunnen veranderen. Hellendoorn op Rozen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Bezoekers van onze website wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 4 april 2023