Skip to main content

Meest gestelde vragen

Hieronder kunt u veelgestelde vragen en antwoorden vinden.

Staat jouw vraag er niet bij?

Wat is een postcoderoos?

De postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting. Wil je meer weten over de postcoderoosregeling, kijk dan hier voor een uitgebreide uitleg.

Waarom heet het een postcoderoosregeling?

De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Als coöperatie kies je een postcoderoosgebied. Dit bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied op een Zonnedak een zonnepanelensyteem wordt gelegd, kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en deelnemen. 
Op onderstaande kaart zie je de postcodes in Hellendoorn. Door als coöperatie slim de gebieden te kiezen, zorgen we ervoor dat alle inwoners in de gemeente kunnen deelnemen.

Wie kunnen er niet meedoen?

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère.

Ben ik als lid van de coöperatie aansprakelijk?

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes kwijt.

Zijn er financiële risico's verbonden aan mijn deelname?

Als lid zijn er geen financiële risico’s. Het bedrag dat je inlegt is minimaal en wordt alleen geïncasseerd zodra het project waar je in deelneemt voldoende oplevert om een uitkering aan jou als lid te doen. De inleg wordt dan met die uitkering verrekend.

In de RVT bestaat het risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor geen of een lager bedrag aan korting per kWh kunnen betalen.

Na het kabinetsbesluit tot afschaffing van de RVT geldt dat coöperaties met de SCE de wettelijke garantie hebben dat lopende projecten minimaal 15 jaar uitgediend mogen worden tegen de voorwaarden zoals die gelden voor de dag van afschaffing.

Ook voor leden die participeren in de SCE zijn er geen risico's. De SCE-subsidiebeschikking garandeert een vaste inkomst per geproduceerd kWh. Dat maakt de zekerheid van een blijvend voordeel voor de leden groter dan bij de RVT.

Voor leden die ook participeren in de achtergestelde geldlening zijn er wel risico’s. Daarvoor verwijzen wij naar de Informatiememorandum die bij uitgifte van een nieuwe lening wordt gepubliceerd. 

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen de gemeente Hellendoorn is er niets aan de hand.

Wanneer je verhuist naar een gebied buiten Hellendoorn en je ook niet meer via een postcode in een buurgemeente kunt blijven deelnemen, is het helaas niet langer mogelijk deel te nemen aan de coöperatie.
We zullen dan de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen. Voor jou zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen. 

Meer informatie kun je vinden in onze statuten. Deze zijn te downloaden op onze website.

Kan ik ook overstappen met gas naar de coöperatie?

Je kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert ook voordeel op voor de coöperatie. Voor elke gasklant ontvangt de coöperatie elk jaar een bedrag van om| nieuwe energie. Dit bedrag gaat rechtstreeks als voordeel naar een lid die met gas overstapt. Dit gaat in de vorm van korting op het (toch al) lage tarief voor de vaste leveringskosten.

Welk gas levert de coöperatie?

Als je overstapt met gas via de coöperatie naar om | nieuwe energie krijg je CO2 gecompenseerd gas. Dit betekent dat het gas dat we je leveren, is vergroend. Gas is niet duurzaam en we willen ook een duurzame warmtevoorziening. om | nieuwe energie heeft als doel in 2030 de warmtevoorziening voor haar klanten geheel duurzaam in te vullen zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Tot die tijd wordt het gas dat we je leveren vergroend.

Ben ik ook eigenaar van de zonnepanelen installatie?

De coöperatie Hellendoorn Op Rozen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je door je eenmalige inleg (mede)eigenaar van de coöperatie. 

Word ik klant van Hellendoorn op Rozen?

Nee, je wordt lid van de Coöperatie Hellendoorn Op Rozen U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor is een leveringsvergunning nodig. Wij zijn de wederverkoper van om / nieuwe energie, vandaar Hellendoorn op Rozen | om. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van deze energieleverancier. De stroom die met onze Zonnedaken wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan om. En die stroom wordt dan door om aan onze leden geleverd. Het overgrote deel van onze leden is klant bij om.

Wat moet ik doen als ik een nog doorlopend contract met mijn huidige energieleverancier heb?

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Informeer hiernaar bij je energieleverancier. Indien dat het geval is, kunnen wij je daarvoor helaas niet compenseren.

De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van hoe lang contract nog doorloopt. Zie hier voor de hoogte van het bedrag. Niet alle energieleveranciers vragen bij voortijdige opzegging van uw contract een opzegvergoeding.

Wat is om I nieuwe energie?

om / nieuwe energie is door de Consumentenbond de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Net als Hellendoorn Op Rozen is om een coöperatie, waar Hellendoorn Op Rozen lid van is en mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Hellendoorn Op Rozen dus mede-eigenaar van om.
Naast de in Nederland opgewekte groene stroom levert om CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven.

om | nieuwe energie legt zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van door haar leden geproduceerde stroom (en in de toekomst wellicht ook gas).

‘nieuwe energie’ wil zeggen: groen en door ons zelf opgewekt en gedistribueerd door een bedrijf waar we samen eigenaar van zijn. 'om' ga je als je afscheid neemt van de commerciële leveranciers en je overstapt naar een 100% coöperatief en groen energiebedrijf.

Moet ik overstappen naar om I nieuwe energie als energieleverancier?

Nee, dat hoeft niet. We vinden dat wel wenselijk. Want zo help je ons eigen coöperatieve energiebedrijf groot te worden en schaalvoordelen te behalen die we kunnen vertalen in lagere tarieven. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Door over te stappen ontvangt Hellendoorn Op Rozen een vergoeding van om als energieleverancier die wij aan je teruggeven als korting van € 30 op de vaste leveringskosten per product (stroom en gas samen € 60). Overstappen hoeft niet, maar is voor jou en voor ons zowel administratief als financieel aantrekkelijk. 

Ik heb nog meer vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website. Natuurlijk kun je je vragen ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kun je ons bellen via nummer 0548-209005.