Als je mee wilt doen met de postcoderoos
zijn er 2 opties:


1


Je wordt direct lid en (voorlopig nog) geen klant.

Ik kies hiervoor!

2


Je wordt direct lid en wilt ook een aanbieding om klant te worden
(nadat je je hebt opgegeven, nemen we contact met je op voor een concreet aanbod).
Ik kies hiervoor!

In alle gevallen betaal je pas je lidmaatschap op basis van je verbruik van € 0,01 per kWh op het moment dat er opdracht wordt gegeven om de zonnepanelen te plaatsen.
Verbruik je 4.000 kWh per jaar, dan kun je meedoen voor 3.400 kWh (85 %) en betaal je éénmalig een bedrag van € 34,– nadat er opdracht is verleend.

Optie 1


Ik word lid

Mijn totale verbruik aan elektriciteit is:
Jouw verbruik electriciteit in kWh per jaar (maximaal 11.765 kWh per jaar!):
Mijn eenmalige bijdrage wordt:

N.B.: Je ontvangt bericht zodra er opdracht is gegeven om de zonnepanelen te plaatsen. Op dat moment kun je beslissen of je overstapt naar onze energieleverancier of klant blijft bij je huidige leverancier. Zie ook hierna.

Persoonsgegevens

Aanhef
De heerMevrouw
Naam:
Straat:
E-mail:
Tussenvoegsel:
Huisnummer:
Achternaam:
Toevoeging:
Postcode:
Telefoonnummer:

Rekeningnummer

Vul hier je IBAN in:
Akkoord voor automatische incasso:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Jouw deelname

Ik wil klant worden:

We sturen je binnen enkele dagen een Ledenovereenkomst. Na een bedenktijd van 14 dagen sta je bij ons als lid geregistreerd. Je verplicht je stroom af te nemen van een van de zestien energiebedrijven die de Regeling Verlaagd Tarief faciliteren.

Optie 2


Ik word lid en wil graag een aanbod om klant te worden

Mijn totale verbruik aan elektriciteit is:
Jouw verbruik electriciteit in kWh per jaar (maximaal 11.765 kWh per jaar!):
Mijn eenmalige bijdrage wordt:

N.B.: Je ontvangt bericht zodra er opdracht is gegeven om de zonnepanelen te plaatsen. Op dat moment kun je beslissen of je overstapt naar onze energieleverancier of klant blijft bij je huidige leverancier. Zie ook hierna.

Persoonsgegevens

Aanhef
De heerMevrouw
Naam:
Straat:
E-mail:
Tussenvoegsel:
Huisnummer:
Achternaam:
Toevoeging:
Postcode:
Telefoonnummer:

Rekeningnummer

Vul hier je IBAN in:
Akkoord voor automatische incasso:
Woonplaats:
Geboortedatum:

Jouw deelname

Ik wil klant worden:

We sturen je binnen enkele dagen een Ledenovereenkomst. Na een bedenktijd van 14 dagen sta je bij ons als lid geregistreerd. Je verplicht je stroom af te nemen van een van de zestien energiebedrijven die de Regeling Verlaagd Tarief faciliteren.

Ik heb belangstelling om klant te worden van om | nieuwe energie

We nemen binnen enkele dagen contact met je op. We bekijken samen wat een overstap van je huidige leverancier je oplevert. Je ontvangt daarna desgewenst een Leveringsovereenkomst. Na ontvangst heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen

Als Coöperatie Hellendoorn Op Rozen staan we voor:


 • we doen het zelf
 • we doen het samen
 • we doen het groen

Ik wil meer weten

We zorgen samen voor:


 • zonnestroom uit Hellendoorn
 • goedkope energie voor iedereen
 • groene energie voor iedereen
 • werkgelegenheid
 • goede vergoeding voor dakeigenaren
 • gezamenlijk eigendom
 • dat het geld in onze regio blijft

Bekijk de veelgestelde vragen!
Over ons


Wat is Coöperatie Hellendoorn Op Rozen?

In een coöperatie zijn de leden dus samen de eigenaar van de coöperatie. Deze coöperatie streeft ernaar om door het uitvoeren van postcoderoosprojecten een belangrijke bijdrage te leveren aan het energieneutraal zijn van onze gemeente in 2050.

Vanaf 2015 is er door Wilma Paalman-Vloedgraven en Henk Roosink gewerkt aan een model voor de postcoderoos, waarbij iedereen mee kan doen, ongeacht het inkomen en of men geld kon en wilde investeren. Het tweede doel is om ervoor te zorgen dat er meer zonnepanelen op daken van agrariërs en bedrijven werden gerealiseerd zodat het aandeel duurzame energie vergroot zou worden.

Dit model is ontwikkeld in Hof van Twente, maar kan ook gebruikt worden in andere gemeenten. In het afgelopen jaar is er gevraagd aan mensen of er in Hellendoorn ook een project uitgevoerd zou kunnen worden. De reacties hierop waren positief. Vandaar dat Wilma Paalman-Vloedgraven en Mark Paalman als bouwbestuur een coöperatie hebben opgericht voor Hellendoorn, met Henk Roosink als adviseur.

De komende maanden wordt er een pilot uitgevoerd, waarbij ook leden worden geworven.
De leden van het bouwbestuur hebben zitting in het bestuur totdat de pilot wordt uitgevoerd. In de Algemene Ledenvergadering van het voorjaar 2018 wordt een nieuw en groter bestuur gekozen.

Afhankelijk van wat de leden willen, kan de coöperatie zich ook bezighouden met andere collectieve projecten van en voor de leden.
Als coöperatie kunnen we dat niet alleen. We werken samen met bedrijven in de gemeente en de regio. Om de in Hellendoorn opgewekte stroom te kunnen leveren aan inwoners uit Hellendoorn werken we samen met een energieleverancier. Dat is om (de nieuwe naam van coöperatie de Duurzame Energie Unie). Van deze coöperatie met leveringsvergunning zijn energiecoöperaties in het hele land lid, zodat we via om de door ons opgewekte energie aan onze leden kunnen leveren.


Oprichtingsakte coöperatie


Bekijk onze oprichtingsakte!Lid zijn van coöperatie Hellendoorn Op Rozen: Wat betekent dat?


 • Meeweten

 • Meedenken

 • Meepraten

 • Adviseren

Alle mensen en bedrijven met een aansluiting tot en met 3 x 80 ampère (kleinverbruik) in de gemeente Hellendoorn kunnen meedoen voor maximaal 10.000 kWh, maar ook verschillende aangrenzende postcodes vallen onder het gebied.


Kijk of je ook mee kunt doen! Doe de postcodecheck!

Bouwbestuur en Adviseur


Zodra het project wordt uitgevoerd zal het bestuur aangevuld worden.


Wilma Paalman


Voorzitter bouwbestuur


Voorzitter van het bouwbestuur van de coöperatie is Wilma Paalman. Duurzaamheid is haar met de paplepel ingegoten. Vanaf 2012 heeft ze er ook haar werk van gemaakt. Tot 2015 bij ReggeStroom en daarna twee jaar bij de gemeente Hof van Twente. Momenteel begeleidt ze nieuwe lokale initiatieven in opdracht van de provincie Overijssel en helpt ze mee aan het opstellen van de Twentse Energie Strategie. “Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik ervoor wil zorgen dat ook mensen met lage inkomens kunnen meeprofiteren van lagere energielasten.”

Mark Paalman, secretaris/penningmeester bouwbestuur Hellendoorn op Rozen

Mark Paalman


Secretaris bouwbestuur


Secretaris/penningmeester van het bouwbestuur is Mark Paalman. Van jongs af aan heeft hij het milieu belangrijk gevonden. Dit was voor hem reden om milieutechniek te gaan studeren en daarna tijdens zijn studie bestuurskunde bewust voor een aantal milieu en duurzaamheidsmodules te kiezen. “De huidige klimaatontwikkelingen vragen om flinke inzet om onze energievraag te verduurzamen en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Juist, door dit lokaal te doen, met plaatselijke boeren stroom te leveren aan inwoners van de eigen gemeente kunnen we dat realiseren.”

Henk Roosink, adviseur van Hellendoorn op Rozen

Henk Roosink


Adviseur bouwbestuur


Henk Roosink is sinds 2012 betrokken bij lokale energie toen hij Stichting Duurzaam Rijssen oprichtte. Sindsdien heeft hij zich zowel hobbymatig als beroepsmatig verdiept in de regelingen die groene energie stimuleren. Als financieel man weet hij deze te vertalen in rendabele businesscases. Hij vindt het jammer dat mensen veel belastinggeld nu laten verdwijnen naar projectontwikkelaars en naar energiebedrijven die in buitenlandse handen zijn. “Ik ben erop gebrand dat inwoners via lokale energiecoöperaties behalve in de lasten ook in de lusten van groene energieproductie delen.”

Flyer

In de flyer staan kort de voordelen op de rij als je lid en klant wordt.

Bekijk de flyer

Meer informatie is te vinden bij de veelgestelde vragen.

Bekijk de veelgestelde vragen!

Bekijk ook de animatie voor een korte uitleg van de postcoderoosregeling.

Bekijk de animatie


Partners


Als lokale coöperatie kiezen we zoveel mogelijk voor lokale/regionale werkgelegenheid en voor samenwerking met coöperaties. Deze website is bijvoorbeeld gebouwd door Vormontwerp uit Nijverdal.

Voor de werkzaamheden om de zonnepaneleninstallaties te plaatsen maken we gebruik van lokale en regionale installateurs.
Waar mogelijk werken we samen met coöperaties of bedrijven waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. SolarStell uit Zwolle levert bijvoorbeeld het constructiemateriaal voor de zonnepanelen.
Voor de levering van energie aan onze leden werken we samen met

Van deze coöperatie zijn we lid en mede-eigenaar, delen en profiteren we mee en beslissen we dus samen met andere energiecoöperaties over het beleid en waar het geld aan besteed wordt.

De voorbereidingen van een dergelijk project kosten tijd en geld. De tijd besteden we er als bouwbestuur aan. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel door middel van een subsidie in het kader van de regeling Lokale Energie Initiatieven (LEI-subsidie). De provincie betaalt zo de voorbereidingskosten zodat we een website kunnen laten bouwen, materiaal kunnen aanschaffen enz.
Naar de website van Provincie OverijsselNaar de website van onze partners

Vormontwerp | visuele creatie en vormgeving
Provincie Overijssel
OM energie
Solar Stell


Missie coöperatie


Nederland, Overijssel en de gemeente Hellendoorn streeft ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is een combinatie van aanpakken nodig, zowel op het terrein van besparing, door zo weinig mogelijk energie te verbruiken als om de energie die nog wel nodig is volledig groen, duurzaam, hernieuwbaar op te wekken in onze eigen gemeente.

Hellendoorn Op Rozen wil daaraan bijdragen door het realiseren van zoveel mogelijk collectieve zonnesystemen te plaatsen op daken van agrariërs en bedrijven en in het vrije veld door middel van de postcoderoosregeling.

Zij wil dit realiseren samen met haar leden en lokale/regionale installatiebedrijven, zodat de projecten ook bijdragen aan de lokale/regionale werkgelegenheid. People, Planet en Profit zijn daarbij de uitgangspunten. Coöperatie Hellendoorn Op Rozen streeft ernaar zijn activiteiten financieel gezond en onafhankelijk van structurele financiële ondersteuning uit te voeren.

Ik wil lid worden!

Nieuws


Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten van Hellendoorn op Rozen


Agenda

Nieuwsbrieven

Ook op de hoogte blijven?

Geef je op voor onze nieuwsbrieven, waarvan de eerste in februari uit zal komen.

Projecten


Wilt je ook meer rendement uit lokale energie halen?


Klik hier voor de projecten

Lid en klant worden


Hieronder een overzicht van je eigen financiële voordelen als je lid wordt.


Vul de 4 CIJFERS van uw postcode in en check of u mee kan doen.

Wat zijn jouw voordelen als je lid (en klant) van Hellendoorn op Rozen wordt?


 1. Als lid ontvang je 15 jaar lang een korting van 4 cent per kWh. Als je 3.500 kWh verbruikt doe je voor 85 %, ofwel voor 2.975 kWh mee en is je voordeel 2.975 x 4 cent = € 119,– per jaar. Over 15 jaar is dat € 1.785,-.
 2. Als lid en klant betaal je een laag bedrag aan vaste leveringskosten. Je ontvangt € 30,- korting en betaalt nog maar € 6,– per jaar. En als je ook overstapt met gas ontvang je op die vaste leveringskosten van € 36,– per jaar ook nog een korting van € 30,–. Je betaalt dus maar voor beide producten samen dan € 12,- aan vaste leveringskosten.
 3. Je deelt als lid mee in de reserve die de coöperatie opbouwt. Die reserve is nodig om de eerste jaren voldoende geld in kas te hebben, maar wordt later verdeeld over de leden. Of de leden kunnen samen beslissen hier andere projecten mee uit te voeren.
 4. Je hebt als lid voorrang bij het inschrijven op een aflossingsvrije achtergestelde lening. De rente die je hiervoor jaarlijks ontvangt is 5 %. Bij een leenbedrag van € 1.000,- ontvang je het 1e jaar € 50,- aan rente. Elk jaar ontvang je 1/15 deel als aflossing terug.

Ik wil lid worden!

Waar moet je op letten als je vergelijkingen maakt tussen het aanbod van de coöperatie en andere aanbiedingen?


 1. Vergelijk geen appels met peren. Kijk welke stroom je krijgt. Als je een vergelijking maakt, maak dan een vergelijking met hetzelfde product bij die leverancier. Dus 100 % Nederlandse groene stroom. Dat is wat anders dan groene stroom uit Noorwegen, deze stroom van waterkracht wordt vaak sjoemelstroom genoemd. Die term wordt gebruikt omdat als we die stroom gebruiken er niet voor zorgen dat er in Nederland meer groene stroom wordt opgewekt. En dat is hard nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen worden.
 2. Bij andere energieleveranciers krijg je vaak een korting. Die korting kan wel oplopen naar € 250,– voor het 1e jaar dat je klant wordt. Als je daarna klant blijft, vervalt niet alleen de korting, maar worden de prijzen per kWh en m3 ook hoger. Als lid van de coöperatie heb je 15 jaar lang voordeel zonder over te hoeven stappen.
 3. Bij andere energieleveranciers heb je geen invloed op het (prijs)beleid van het bedrijf. Bij de coöperatie bepaal je als leden wat er gebeurt. Omdat om (de nieuwe naam van de Duurzame Energie Unie) zelf ook een coöperatie is, bepaal je ook mede het beleid van om.
 4. Bij andere energieleveranciers verdwijnt het geld van de inwoners van Hellendoorn uit de gemeente. Jaarlijks gaat het dan om een bedrag van tussen de 60 en 70 miljoen euro. Als coöperatie willen we een deel van dat bedrag in onze eigen gemeente houden.

Samen OM


In Nederland wordt steeds meer duurzame energie opgewekt en afgenomen. Toch kopen grote energieleveranciers veel duurzame energie in het buitenland, als consument weet u hierdoor niet waar uw duurzame stroom vandaan komt. Lokale energiebedrijven kunnen niet zomaar de door hun lokaal opgewekte energie aan consumenten verkopen. OM Energie Unie biedt de oplossing.

OM Energie is een coöperatie die uitsluitend duurzame energie levert samen met onze leden, lokale energiebedrijven. Zij wekken de energie op en OM Energie zorgt ervoor dat het aan de consument wordt verkocht. Zo kan een gemeenschap zélf voorzien in zijn eigen energiebehoefte en steekt u als consument uw geld in de lokale economie!

samenom.nl

Waarom lid worden?


Onze doelstellingen zijn duidelijk en transparant


 • goedkope, duurzame zonne-energie uit Hellendoorn die we zelf opwekken
 • dat je precies weet waar je stroom vandaan komt
 • stimulering lokale werkgelegenheid
 • goede vergoeding voor dakeigenaren
 • gezamenlijk eigendom en we beslissen samen over de verdeling van het voordeel
 • dat iedereen mee kan doen door één keer een paar tientjes te betalen
 • dat ons geld in de regio blijft en niet verdwijnt naar het buitenland

Klik hier voor de projecten

Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u het overzicht van veelgestelde vragen


Hellendoorn Op Rozen is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Hellendoorn. De leden zijn dus samen de eigenaar van de coöperatie en iedereen mag stemmen in de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal zijn van de gemeente in 2050.
Onze bijdrage daaraan is met name het uitvoeren van postcoderoosprojecten.
Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten van en voor de leden.
De Regeling Verlaagd Tarief (= verlaging energiebelasting) is de officiële naam van wat we vaak de postcoderoosregeling noemen. De regering heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Deze mensen kunnen zich verenigen in een coöperatie en dan op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem plaatsen. Via een energiebedrijf komt de stroom dan bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft er voor de opgewekte stroom die je via de coöperatie afneemt over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting te worden betaald.
Bij een traditionele postcoderooscoöperatie betaal je afhankelijk van je verbruik een aantal duizenden euro’s om te investeren en krijg je zelf de energiebelasting terug. Bij onze coöperatie hoef je maar een paar tientjes te betalen en krijg je zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug en krijgen wij als coöperatie de rest van de energiebelasting. Dat gebruiken we voor de rente en aflossing en alle andere kosten.
De zogenoemde postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was toen de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Ook postcodes die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd: De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups). Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting. Wil je meer weten over de postcoderoosregeling. Op deze website vind je een zeer uitgebreide uitleg over de regeling.
De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Als coöperatie kies je een postcoderoosgebied. Dit bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied een op een Helderns Zonnedak een zonnepanelensyteem wordt gelegd kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en dus deelnemen. Op onderstaande kaart zie je de postcodes in Hellendoorn. Door als coöperatie slim de gebieden te kiezen, zorgen we ervoor dat alle inwoners in de gemeente kunnen bereiken.
- Het belangrijkste verschil is dat je niet zelf hoeft te investeren in de zonnepanelen en dus ook kunt deelnemen als je geen eigen geld hebt of geen eigen geld wilt besteden aan zonnepanelen.
Als je wel eigen geld hebt kun je investeren door het beschikbaar stellen van een achtergestelde lening aan de coöperatie met een rendement van 5% per jaar.
- Het tweede verschil is dat iedereen die lid wordt bij ons hetzelfde per kWh betaald. Het maakt dus niet uit van welk dak je de stroom krijgt. We tellen namelijk alle opbrengsten bij elkaar op. Dit is belangrijk zodat niet alleen de meest gunstige daken kunnen deelnemen en daar iedereen stroom van wil krijgen. Bij ons kunnen zowel zuiddaken als oostwestdaken deelnemen. De opbrengst per dak is verschillend, maar voor leden maakt dat geen verschil. Dakeigenaren krijgen betaald naar rato van de opbrengst van hun dak, dus voor hen maakt het wel verschil.
Doordat we als coöperatie goedkoop geld kunnen lenen om te investeren, kun je het voordeel van de teruggave energiebelasting gebruiken voor meerdere dingen: * Een flinke korting op de energieprijs voor de leden van 4 cent inclusief btw op de kale stroomprijs.
* Een reële vergoeding voor dakeigenaren per opgewekte kWh stroom (1,15 cent per kWh per jaar).
* Een goed rendement op de achtergestelde lening van 5% per jaar, dus € 5,-- per € 100,-- die je leent aan de coöperatie en elk jaar terugbetaling van 1/15 van het leenbedrag
* Werkgelegenheid in de regio door het werken met lokale en regionale installateurs en het laten uitvoeren van de administratieve werkzaamheden door betaalde krachten.
* Het resultaat van de coöperatie wordt na 15 jaar en/of tussentijds verdeeld onder de leden of besteed aan zaken die de leden belangrijk vinden.
Een Helderns Zonnedak is een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie op het dak van een boerenschuur of bedrijf in onze eigen gemeente. Het aantal panelen varieert van 300 tot 2000. Het systeem op het dak wordt georganiseerd, gelegd, beheerd en onderhouden door Hellendoorn Op Rozen. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die bestemd is voor de leden van de coöperatie.
Als lid van de coöperatie ben je deelnemer aan één van de Heldernse Zonnedaken en neem je deel aan een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie in je eigen gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Of omdat je geen geld hebt om te investeren in een eigen zonnepaneleninstallatie. Door deel te nemen zorg je ervoor dat er meer duurzame energie in onze gemeente wordt opgewekt en je betaalt voor deze zelf opgewekte stroom een veel lager bedrag dan je normaal betaalt voor je elektriciteit. Je deelt ook mee in de winst (bijvoorbeeld de stijging van de energiebelasting en de hogere vergoedingen van om, die we krijgen als we meer leden hebben). Die winst kan na 15 jaar worden betaald, maar ook tussendoor. Dat bepalen immers de leden van de coöperatie, dus ook jij.
Als je mee wilt doen kost dat één keer een paar tientjes. De bijdrage wordt berekend op basis van je verbruik. Verbruik je bijvoorbeeld 4.000 kWh, dan kun je meedoen voor 85% van je verbruik. Je doet dan dus mee voor 3.400 kWh en betaalt één keer een bedrag van € 34,-- om mee te kunnen doen voor een periode van 15 jaar. Daarna hoef je niets meer voor je lidmaatschap te betalen en heb je 15 jaar lang goedkope stroom uit je eigen omgeving. Dat kan omdat we het deel van de verlaging van de energiebelasting dat we over hebben nadat we alle kosten hebben betaald teruggeven aan onze leden.
We bieden aan leden die geld willen en kunnen investeren naast een lidmaatschap ook de mogelijkheid om zelf te investeren in een Helderns Zonnedak. Van het totale investeringsbedrag betalen de leden ongeveer 1% als lidmaatschap, 80% lenen we goedkoop en voor 19% van dat bedrag kunnen leden zelf investeren. Ze kunnen dat doen door geld beschikbaar te stellen aan de coöperatie in de vorm van een achtergestelde lening. Over deze lening krijg je 5% rente per jaar, 15 jaar lang en na afloop ontvang je het volledige bedrag terug. Ieder lid krijgt de mogelijkheid om aan te geven of hij of zij hieraan mee wil doen en voor welk bedrag. Als het totaal opgegeven bedrag hoger is dan er beschikbaar is, worden de bedragen naar rato van het verbruik toebedeeld aan de leden.

Voorbeeld: Bij een investering van 1,5 miljoen euro betalen de leden aan lidmaatschap samen € 15.000,--. Er wordt door de coöperatie 1,2 miljoen geleend en er is € 285.000,-- beschikbaar aan ruimte om te investeren door de leden. Dit gebeurt in de vorm van een Achtergestelde Lening, die in eerste instantie alleen aan de leden wordt aangeboden.
Iedereen in Hellendoorn kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. Omdat er gekeken wordt naar waar je woont, kun je soms niet aan alle daken meedoen, maar er is altijd een dak waar je wel aan mee kunt doen. Als je je aanmeldt en je vult je postcode in, zie je vanzelf aan welke daken je mee kunt doen.
De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en je mag meedoen voor maximaal 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh).
Ondernemers kunnen alleen meedoen voor de eerste 10.000 kWh en als ze een aansluiting hebben met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 ampère.
Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemers zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert energie aan de huurder en kan de energiebelasting verrekenen.
Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten aan de verhuurder betaalt en dus niet zelf aan een energieleverancier kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.
Als je zelf zonnepanelen hebt, maar niet voldoende voor je totale verbruik aan stroom kun je ook lid worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt en voor 85% van dat verbruik kun je dan deelnemen. Dus verbruik je bijvoorbeeld 5.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op. Dan kun je je aanmelden en deelnemen voor 1.700 kWh per jaar aan de coöperatie.
De minimumdeelname is 100 kWh per jaar. Daarvoor betaal je een eerste inleg van € 1,--. We hebben daarvoor gekozen zodat ook mensen met eigen zonnepanelen of mensen die een aandeel hebben in een windproject en die graag lid willen worden van de coöperatie ook kunnen deelnemen.
Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.
De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Coöperatie Hellendoorn Op Rozen is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes “kwijt”.
Als lid zijn er in de praktijk geen financiële risico’s. Je legt een paar tientjes in en deze inleg van 1% van je verbruik via de postcoderoosregeling wordt pas geïncasseerd zodra er voldoende leden zijn en het project doorgaat. Er is een theoretisch risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 4 cent kunnen betalen. Maar dat is niet de verwachting en je beslist hier ook zelf over mee. Maar dan nog blijf je altijd financieel voordeel houden, alleen kan dat in theorie dan wat lager zijn.

Voor leden die ook investeren zijn de risico’s iets groter omdat ze hun geld uitlenen in de vorm van een achtergestelde lening. Dat betekent dat de bank die 80% leent voorgaat op de investerende leden. Het risico ontstaat bij het optreden van een onverzekerde calamiteit (oorlog of natuurramp) en als gelijktijdig zowel de energiebelasting als de stroomprijzen aanzienlijk dalen. In dat geval bestaat er een risico dat we een lager rendement dan 5% kunnen uitbetalen.
Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de korting die je ontvangt met deelname aan een Helderns Zonnedak. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief btw.
Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project. Wanneer je binnen Hellendoorn verhuist en daardoor niet meer valt onder de postcode van het dak waarvoor je je hebt aangemeld, gaan we zorgen dat je over kunt stappen naar een ander Helderns Zonnedak. Wij verzorgen die administratie en overstap voor je.
Als je echt naar buiten Hellendoorn gaat verhuizen en je ook niet via een postcode in een buurgemeente nog kunt blijven deelnemen, dan kun je niet langer meer deelnemen aan de coöperatie.
In dat geval zullen we de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen. Voor jezelf zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons natuurlijk je verhuisbericht toe te sturen. Voor het overige verwijzen we naar onze statuten, die staan op de site (link aangeven) en zijn ook op te vragen via info@hellendoornoprozen.nl.
De Heldernse Zonnedaken worden georganiseerd door de Coöperatie Hellendoorn Op Rozen U.A. Zij is economisch en juridisch eigenaar van het zonnepanelensysteem en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, met de dakeigenaar of de eigenaar van de grond.
Alle Heldernse Zonnedaken staan op www.hellendoornoprozen.nl. Via de website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Vanaf dat moment houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Via de site kun je je ook aanmelden als lid. Je ontvangt dan een ledenovereenkomst met de gemaakte afspraken. Je ledenbijdrage innen we pas als het project doorgaat. Je kunt ervoor kiezen om ook klant te worden bij om (voormalig DE Unie) en daarbij aangeven dat je over wilt stappen op het moment dat de zonnepanelen stroom gaan leveren.
Je mag een voorkeur aangeven voor het dak waarvan je de stroom wilt hebben. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met die voorkeur. Maar het kan zijn dat er leden zijn die vanwege hun postcode alleen maar van bepaalde daken gebruik kunnen maken. Die gaan dan voor bij de toewijzging.
Je kunt je aanmelden als lid en je kunt je aanmelden als lid en klant.
Als je alleen lid wilt worden, vul je je gegevens in en zorgen wij dat je een ledenovereenkomst krijgt.
Als je lid en klant wilt worden heb je twee opties. Je kunt invullen dat je zo snel mogelijk klant wilt worden en invullen dat je klant wilt worden op een bepaalde datum (dit mag 6 maanden vooruit liggen).
Als je langer dan 6 maanden later klant wilt worden (omdat bijvoorbeeld je contract nog langer loopt) kan dat op dit moment nog niet en moet je er dus voor kiezen om alleen lid te worden. Je kunt dan later klant worden. Let dan wel op dat je leverancier de Regeling Verlaagd Tarief toepast.
Je kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert ook voordeel op voor de coöperatie. Voor elke gasklant ontvangt de coöperatie elk jaar een bedrag van om. Dit bedrag hebben we zelf niet nodig en gaat rechtstreeks als voordeel naar een lid dat met gas overstapt. Dit gaat in de vorm van korting op het toch al lage vastrechttarief.
Als je overstapt met gas via de coöperatie naar om krijg je CO2 gecompenseerd gas. Dit betekent dat het gas dat we je leveren is vergroend. Gas is niet duurzaam en we willen ook een duurzame warmtevoorziening. om heeft als doel om in 2030 de warmtevoorziening geheel duurzaam in te vullen zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Tot die tijd wordt het gas dat we je leveren vergroend.
Je deelname is pas definitief op het moment dat het project waarvoor je je hebt opgegeven, of waaraan wij je hebben toegewezen definitief doorgaat.
De looptijd van de overeenkomst is voor 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen als je in Hellendoorn blijft wonen en soms ook als je een buurgemeente gaat wonen.

De landelijke regeling waaraan Hellendoorn Op Rozen gebonden is stelt ons helaas als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie). Zie hiervoor ook de informatiebrochure.
Je legt een paar tientjes in voor het lidmaatschap en hebt 15 jaar recht op korting op je energierekening. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van de stroom die je afneemt. Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt wel mee in winst en uitkeringen en voordelen van andere projecten waartoe de leden besluiten.
Je voordeel is 4 cent per kWh als je alleen lid wordt en 4 cent per kWh en € 60,-- korting op de vaste leveringskosten.
Als je een vergelijking wilt maken met wat je nu betaalt, kun je via de site (hier de link naar de projecten) een dak kiezen en je postcode en verbruiksgegevens invullen. Direct bij de eerste stap zie je dan rechts wat je maandlasten enz. zijn. Dan kun je een vergelijking maken met je huidige lasten.

Vind je het lastig om zelf een vergelijking te maken, dan kunnen wij dat ook voor je doen. Klik dan hier.
Er zijn op dit moment nog geen Heldernse Zonnedaken gerealiseerd. We beginnen met de ledenwerving. Er zijn wel een aantal daken geselecteerd en berekend. Deze zijn te vinden onder projecten.
De coöperatie Hellendoorn Op Rozen is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie (zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik lid word van de coöperatie?). Met de inleg van 1% van je stroomverbruik voor deelname wordt de Helderns Zonnedak-stroominstallatie voor een klein stukje gefinancierd. Het resterende deel van de investering komt binnen van de investeerders met een achtergestelde lening en van de bank.
Hellendoorn Op Rozen zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie. De coöperatie is immers ook eigenaar van de installatie.
Na 15 jaar is het project afgelopen en kan een lid overstappen naar een nieuw dak (mits de regeling dan nog bestaat). De zonnepaneleninstallatie wordt dan ofwel van het dak verwijderd en verkocht, ofwel hij wordt overgedragen aan de dakeigenaar.
Coöperatie Hellendoorn Op Rozen U.A. heeft geen algemene voorwaarden. Voor de levering van energie gelden de algemene voorwaarden van de om. Die zijn te downloaden via deze site. We kennen wel een ledenovereenkomst die we met elk lid afsluiten en we hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld.
Ja, dit is verplicht. Anders kun je volgens de wet niet meedoen aan de postcoderoosregeling.
Nee, je wordt lid van de Coöperatie Hellendoorn Op Rozen U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor heb je een leveringsvergunning nodig. We zijn wel wederverkoper. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van energieleverancier om. De stroom die met onze zonnepaneleninstallaties wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan om en die stroom wordt dan door om aan onze leden geleverd.
Een aantal inwoners van omliggende gemeenten met postcodes die grenzen aan een gebied in Hellendoorn kan ook meedoen. Als coöperatie hebben we wel bepaald dat inwoners uit Hellendoorn voorgaan als lid. Maar als er ruimte is mogen inwoners uit aangrenzende postcodes in buurgemeenten ook meedoen. Meedoen mogen in ieder geval de inwoners uit buurgemeenten die lid zijn van een buurtvereniging in Hellendoorn. Dit in verband met het feit dat een aantal buurtschappen ook deze leden accepteert.
Als er ruimte is om mee te doen (inwoners uit de gemeente Hellendoorn gaan voor) kunnen de volgende postcodes uit omliggende gemeenten ook meedoen:
* postcodes 8105 en 8148 uit Raalte,
* postcodes 7683, 7681 en 7671 uit Twenterand,
* postcodes 7645 en 7466 uit Wierden,
* postcodes 7451 en 7462 uit Rijssen-Holten.
Als coöperatie hebben we de postcodegebieden zo gekozen dat iedereen in Hellendoorn mee kan doen. Maar er zijn bepaalde postcodes die door hun ligging minder mogelijkheden hebben om deel te nemen. Zij kunnen dus aan bepaalde daken niet deelnemen. We zorgen ervoor dat deze dan met voorrang toegewezen worden aan het dak waar ze wel gebruik van kunnen maken. De postcode van Daarlerveen ligt bijvoorbeeld helemaal aan de rand van de gemeente.
Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een boete. Hellendoorn Op Rozen kan je daarvoor niet compenseren (om ook niet).
We kunnen je boete wel verrekenen met de korting die je bij ons krijgt.
De boete is afhankelijk van de lengte van je nog lopende contract. De boete is per product (stroom en gas) en de meeste energieleveranciers hanteren deze maximale boete.

Resterende looptijd maximale opzegvergoeding per product (stroom - gas)
- Looptijd korter dan 1,5 jaar: € 50,-- voor stroom en € 50,-- voor gas.
- Looptijd tussen 1,5 en 2 jaar: € 75,-- voor stroom en € 75,-- voor gas.
- Looptijd tussen 2 en 2,5 jaar: € 100,-- voor stroom en € 100,-- voor gas.
- Looptijd langer dan 2,5 jaar: € 125,-- voor stroom en € 125,-- voor gas.

Vooralsnog lijkt het erop dat je kunt kiezen uit vier mogelijkheden:
1. overstappen en de boete accepteren (vooral interessant wanneer je voordeel groter is dan de boete).
2. niet overstappen en de administratieve bijtelling van € 50,- per jaar accepteren. Dit bedrag is een jaarlijkse contributie voor de extra kosten die we dan als coöperatie moeten maken. Verzeker je er dan wel van dat je energieleverancier de energiebelasting wil verrekenen.
3. Voorlopig niet meedoen aan het project en wachten met deelnemen tot een volgend collectief zonnestroomproject. Je kunt je dan wel aanmelden als lid en je opgeven voor de wachtlijst. Zodra je over kunt stappen en er is plek, wordt je dan gekoppeld aan een dak.
4. Wel overstappen voor stroom en die boete accepteren en voor gas gebruik blijven maken van je huidige leverancier. In alle gevallen kunnen we een specifieke berekening voor je situatie maken.
om is de energieleverancier van Hellendoorn Op Rozen, vergelijkbaar met Essent, Greenchoice, Qurrent en NUON. om is door de Consumentenbond de afgelopen twee jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier. Net als Hellendoorn Op Rozen is om een coöperatie. Hellendoorn Op Rozen is lid van om en daardoor mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Hellendoorn Op Rozen dus mede-eigenaar van om.
Naast het leveren van elektriciteit die duurzaam in Nederland is opgewekt en gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven, legt om zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van het belastingvoordeel dat Hellendoorn Op Rozen verkrijgt via de Heldernse Zonnedaken. De verrekening vindt jaarlijks plaats, aan het begin van het jaar.
Wanneer je niet overstapt moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Je krijgt dan van Hellendoorn Op Rozen een brief waarin staat op hoeveel energie-belasting-teruggave je recht hebt.
En een brief met factuur met daarin welk deel van de energiebelasting je zelf mag houden en welk deel je aan de coöperatie moet afdragen.

De eerste brief over hoeveel energie-belasting-teruggave je recht hebt, moet je dan inleveren bij je eigen energieleverancier. Informeer van tevoren of je energieleverancier dit wil doen of dit weigert. We zullen proberen om op de site informatie te geven over welke energieleveranciers niet meewerken.

Als je geen klant wordt bij om ontvang je niet de korting van € 60,-- op de vaste leveringskosten en betaal je per jaar € 50,-- voor de extra administratiekosten die wij moeten maken. Zie ook vraag 41.
Dat hoeft niet, maar is wel wenselijk. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Door over te stappen neem je je eigen opgewekte stroom af en ontvangt Hellendoorn Op Rozen een vergoeding van om als energieleverancier. Dit geld zorgt ervoor dat het rendement voor de leden hoger wordt.

Sterker nog: wanneer je meedoet aan een collectief dak van Hellendoorn Op Rozen en niet overstapt naar onze energieleverancier (om), dan moeten we je helaas € 50,- per jaar als administratiekosten in rekening brengen voor de administratieve afhandeling. Dit komt doordat de om de verrekening van de energiebelasting en de korting geautomatiseerd verwerkt. Bij een andere energieleverancier moet dit handmatig gebeuren, moeten er aparte afspraken gemaakt worden, ben je zelf verantwoordelijk voor het terugkrijgen van de energiebelasting en het overmaken van ons deel aan de coöperatie.
Overigens zijn ook nog niet alle energieleveranciers bereid om bij deelnemers aan de Regeling Verlaagd Tarief de energiebelasting te verrekenen. Essent doet dit bijvoorbeeld (nog) niet. Als je niet wilt overstappen naar de om vraag dan altijd bij je huidige leverancier of deze de verrekening toe wil en kan passen.

Als deelnemer aan het project wordt er namens jouw stroom opgewekt en aan het net geleverd. Als je overstapt naar om, neem je die zonnestroom zelf af en ontvangt Hellendoorn op Rozen hiervoor dus een vergoeding van de energieleverancier.
Overstappen hoeft niet, maar is voor jou zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Je maakt daarmee zelf gebruik van zonnestroom en dat is CO2-neutraal.
Nee, je wordt geen energieleverancier. De coöperatie Hellendoorn Op Rozen ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door Hellendoorn Op Rozen verkocht aan een energieleverancier (om, ook een coöperatie). Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energieleverancier, waarvan Hellendoorn Op Rozen wederverkoper is. Jij krijgt 100% duurzame lokale stroom tegen een eerlijke prijs met een aanzienlijke korting.
Meer informatie kun je vinden op de website en in de informatiebrochure.
Natuurlijk kun je je vragen ook via het formulier op de website stellen of door het sturen van een mail naar info@hellendoornoprozen.nl. Als je je telefoonnummer vermeldt bellen we je binnen 2 werkdagen terug.

Bellen mag ook naar telefoonnummer 0548-209005. Als we niet opnemen, laat dan je naam en telefoonnummer achter, anders kunnen we je niet terugbellen.

Contact

Wilt jij ook meer rendement uit lokale energie halen?

Wij willen je hier graag bij helpen, vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Jouw gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Onze gegevens

Adres gegevens

Coöperatie Hellendoorn Op Rozen U.A.
Adres secretaris:
Meester Werkmanstraat 16
7443 SC Nijverdal

Contact gegevens

E: info@hellendoornoprozen.nl
W: www.hellendoornoprozen.nl
T: 0548-209005

Zakelijke gegevens

KvK-nummer: 68487649
Bank/IBAN: NL85RABO0319030458
Btw-nummer: 8574.67.049.B.01