Skip to main content

Privacyverklaring

De onderstaande privacy verklaring is gemaakt met de privacy verklaring-generator van VeiligInternetten en voorziet als het goed is in alle informatie die we moeten leveren volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Coöperatie Hellendoorn op Rozen, gevestigd aan Meester Werkmanstraat 16, 7443 SC NH te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Hellendoorn op Rozen. De secretaris is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hellendoorn op Rozen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, u aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als (potentieel) lid, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (om te weten met wie we (op een adres) te maken hebben)
 • Geslacht (om u te kunnen aanspreken als dhr, mw etc)
 • Adresgegevens (voor energielevering)
 • Telefoonnummer (om u te kunnen bereiken indien het email-adres niet werkt)
 • E-mailadres (om met u te communiceren)
 • IP-adres (wanneer u onze site bezoekt gaat dat automatisch: willen we niet, maar werkt nu eenmaal zo, en doen we niets mee)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of links die u in onze nieuwsbrief klikt (zodat we onze informatievoorziening kunnen verbeteren)
 • Bankrekeningnummer (wanneer u lid wordt en we bedragen met u moeten verrekenen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hellendoorn op Rozen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hellendoorn op Rozen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellendoorn op Rozen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellendoorn op Rozen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hellendoorn op Rozen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • zolang u iets van ons wil, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief of lid zijn en korting ontvangen etc, zullen we de gegevens die daarvoor nodig zijn (moeten) bewaren.
 • zodra u zich afmeldt of om andere reden de dienstverlening stopt, bewaren we de gegevens standaard maximaal 18 maanden, en langer voor zover dat nodig is vanuit b.v. (belasting-)wet- en/of regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hellendoorn op Rozen deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (b.v. met het administratiekantoor, zodat u de korting ontvangt op uw energie) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellendoorn op Rozen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als Hellendoorn op Rozen uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor een deel kunt u dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hellendoorn op Rozen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Hellendoorn op Rozen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hellendoorn op Rozen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .